PSYCHIATRIA

W AM-Medic rozumiemy, jak ważne jest zdrowie psychiczne. Nasz zespół psychiatrów to doświadczeni specjaliści, którzy pomagają pacjentom zrozumieć i zarządzać swoim zdrowiem psychicznym. Oferujemy wsparcie w szerokim zakresie problemów psychicznych, od zaburzeń lękowych i depresji, po schizofrenię i zaburzenia bipolarne

Leczenie chorób psychicznych u osób dorosłych:

 • schizofrenia,
 • zaburzenia urojeniowe,
 • zaburzenia schizoafektywne,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • depresja,
 • zaburzenia psychiczne w przebiegu zespołów otępiennych,
 • zaburzenia lękowe (nerwicowe) m. in. zaburzenia lękowe z napadami lęku, zaburzenia lękowe uogólnione,
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsywne,
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • zaburzenia odżywiania,
 • inne zaburzenia psychiczne.
CENNIK
PSYCHIATRIA  
KOSULTACJA PSYCHIATRYCZNA - PIERWSZA WIZYTA 300 zł
KOSULTACJA PSYCHIATRYCZNA - KOLEJNA WIZYTA 250 zł