REGULAMIN ZAPISÓW NA KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

REGULAMIN ZAPISÓW NA KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE W CENTRUM MEDYCZNYM AM MEDIC
  1. Ustalenie terminu konsultacji psychologicznej dokonuje się osobiście lub telefonicznie z rejestracją Centrum Medycznego AM MEDIC.
  2. W celu zarezerwowania terminu konsultacji psychologicznej należy dokonać przedpłaty za wizytę w kwocie 190 zł w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zapisu.
  3. Przedpłatę za wizytę należy wpłacić osobiście w Rejestracji Centrum Medycznego AM MEDIC przez system PayU  lub przelewem na konto:
AM MEDIC Sp. z o. o.
Nr konta mBank 26 1140 2004 0000 3402 8110 2886
W TYTULE: DATA I GODZINA WIZYTY ORAZ IMIĘ I NAZWISKO

W przypadku dokonania przedpłaty w formie przelewu lub przez system PayU warunkiem koniecznym dokonania rezerwacji terminu konsultacji psychologicznej jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres email: rejestracja@ammedic.plBrak przesłania potwierdzenia przelewu będzie równoznaczny z anulacją terminu wizyty.

  1. W przypadku niezgłoszenia się na konsultację psychologiczną w umówionym terminie – przedpłata nie jest zwracana.
  2. Istnieje możliwość zmiany terminu wizyty na 24 h przed ustalonym wcześniej terminem.
  3. Przedpłata podlega zwrotowi, jeżeli PACJENT skutecznie poinformuje REJESTRACJĘ o rezygnacji z konsultacji psychologicznej dotrzymując terminów jak w pkt. 6 Regulaminu.
  4. W przypadku nieumówienia terminu konsultacji psychologicznej przez kolejne dwa miesiące od daty dokonania przedpłaty, przedpłata przepada.
  5. Dokonanie przedpłaty równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

 

dr n. med.  Marcin Hańczewski dr n. med. Aleksander Niziołek