Regulamin

REGULAMIN ZAPISÓW NA BADANIA ENDOSKOPOWE ORAZ ZABIEGI W 
CENTRUM MEDYCZNYM AM MEDIC

Szanowni Pacjenci,

Wobec dużego zainteresowania badaniami endoskopowymi oraz zabiegami w Centrum Medycznym  AM-MEDIC postanowiliśmy wprowadzić korzystne dla Państwa zmiany, umożliwiające znacząco skrócić czas oczekiwania na wizytę.  W celu uniknięcia blokowania terminów przez osoby niezdecydowane wprowadzamy następujące zasady:

 1. Ustalenie wstępnej rezerwacji terminu przeprowadzenia badania endoskopowego lub zabiegu dokonuje się osobiście lub telefonicznie. Z osobami rejestrującymi się on-line na badania skontaktuje się nasza rejestracja.
 2. W celu zatwierdzenia terminu badania lub zabiegu należy wpłacić zadatek w ciągu 2 dni roboczych od dnia zapisu. Wysokość zadatku kształtuje się następująco:
  1. za badanie gastroskopii lub zabieg do 40 min – 200 zł
  2. za badanie kolonoskopii lub zabieg powyżej 40 min – 400 zł
  3. za badanie gastroskopii z kolonoskopią lub zabieg w znieczuleniu ogólnym oraz zabieg laserem SiLaC/FiLaC/LHP – 600 zł
  4. za założenie balonu żołądkowego – 2000 zł
 3. Zadatek jest wliczany w cenę badania lub zabiegu.
 4. Zadatek należy wpłacić osobiście w Rejestracji, przez system PayU lub przelewem na konto:
AM MEDIC Sp. z o. o.
Nr konta mBank 26 1140 2004 0000 3402 8110 2886
W TYTULE: DATA I GODZINA BADANIA lub ZABIEGU ORAZ IMIĘ I NAZWISKO

W przypadku wpłaty zadatku w formie przelewu lub przez system PayU warunkiem koniecznym dokonania rezerwacji terminu badania lub zabiegu jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres email: rejestracja@ammedic.pl. Brak przesłania potwierdzenia przelewu będzie równoznaczny z niezapłaceniem zadatku i anulacją wstępnego terminu badania lub zabiegu.

 1. W przypadku niezgłoszenia się na badanie lub zabieg w umówionym terminie – zadatek nie jest zwracany.
 2. Istnieje możliwość zmiany terminu badania lub zabiegu na 48 h przed ustalonym wcześniej terminem, a jeżeli badanie lub zabieg są ustalone na poniedziałek, to zmiany terminu można dokonać najpóźniej w piątek poprzedniego tygodnia do godziny 10:00.
 3. Pacjent może zmienić zakres badania lub zabiegu (np. poprzez zmianę formy znieczulenia, rezygnację z badania podwójnego na rzecz pojedynczego) na 48 h przed ustalonym wcześniej terminem, a jeżeli badanie lub zabieg ustalone są na poniedziałek to zmiany tej można dokonać najpóźniej w piątek poprzedniego tygodnia do godziny 10:00. Zgłoszenie tej zmiany w terminie późniejszym będzie skutkowało koniecznością opłacenia tej usługi niezależnie od tego czy pacjent z niej skorzystał.
 4. Zadatek podlega zwrotowi, jeżeli PACJENT skutecznie poinformuje REJESTRACJĘ o rezygnacji z badania lub zabiegu dotrzymując terminów jak w pkt. 6 regulaminu
 5. W przypadku nieumówienia terminu badania przez kolejne dwa miesiące od daty wpłaty zadatku, zadatek przepada.
 6. Dopuszczalne jest dwukrotne przełożenie terminu badania lub zabiegu zgodnie z zasadami z pkt. 6 regulaminu. W przypadku wyczerpania tego limitu zadatek przepada.
 7. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2023 r.

PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ PRZED ZAPISANIEM, CZY NIE WYSTĘPUJĄ PRZECIWSKAZANIA DO PRZEPROWADZENIA ENDOSKOPII lub ZABIEGU.

BARDZO PROSIMY O PRZEMYŚLANE UMAWIANIE TERMINU BADANIA LUB ZABIEGU.

dr n. med.  Marcin Hańczewski dr n. med. Aleksander Niziołek