dr n. med. Aleksander Niziołek
Chirurg, Chirurg - Onkolog, Proktolog, Endoskopista

W 1996 roku ukończyłem studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu ( obecnie Uniwersytet Medyczny). W trakcie studiów pracowałem cztery lata jako wolontariusz na ostrych dyżurach w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu. Po ukończonym stażu, z powodu wstrzymania rekrutacji na specjalizacje w całym kraju, rozpocząłem wolontariat na oddziale chirurgicznym. Tak przepracowałem 6 miesięcy. Środki do życia zapewniały mi liczne dyżury w pogotowiu ratunkowym. W Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w latach 1999 do 2005 odbywałem specjalizację z chirurgii ogólnej. Moim kierownikiem specjalizacji był śp Pan dr n. med Piotr Golusiński. To przy nim zdobywałem i doskonaliłem swoje umiejętności chirurgiczne. Tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej uzyskałem w 2005 roku.

W 2001 roku ukończyłem kurs endoskopii przewodu pokarmowego. Od tego czasu nieprzerwanie wykonuję badania endoskopowe i doskonale swoje umiejętności na licznych kursach. Od kilku lat biorę udział jako certyfikowany endoskopista w Ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego. Specjalizację w zakresie chirurgii onkologicznej odbywałem pod kierunkiem Pana Prof. zw dr n. med. Pawła Murawy w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Tytuł specjalisty w zakresie chirurgii onkologicznej uzyskałem w 2010 roku.

W 2014 ukończyłem Podyplomowe Niestacjonarne Studium Naukowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

W 2015 rok po obronie rozprawy pt. „Znaczenie diagnostyczne badania śródoperacyjnego węzłów wartowniczych w raku gruczołu piersiowego i czerniaku skóry.”, decyzją Rady Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Promotorem j był Pan Prof.zw dr n.med Pawł Murawa.

Od 2010 roku pracuję w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu jako starszy asystent w Oddziale Chirurgii Onkologicznej. Doskonalę swą wiedzę przez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach z technik onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych w chirurgii piersi, chirurgii onkologicznej , gastroenterologii i chirurgii ogólnej.

Od 2002 roku jestem kierownikiem medycznym w zespole poradni specjalistycznych Zdrowie.

W trakcie swego dotychczasowego stażu zawodowego byłem trzykrotnie kierownikiem specjalizacji z zakresu chirurgii onkologicznej i aktualnie jestem kierownikiem specjalizacji z chirurgii ogólnej. Jestem autorem i współautorem prac naukowych i doniesień plakatowych. Myślę o sobie jako o pasjonacie swojego zawodu i pozostaję do usług Pacjentów, z całą swoją wiedzą i doświadczeniem, a co najważniejsze z troską i zaangażowaniem w problem zdrowotny każdego chorego. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych i nienowotworowych Piersi : małoinwazyjne techniki biopsyjne, chirurgia piersi, techniki onkoplastyczne, chirurgia rekonstrukcyjna, biopsja węzła wartowniczego, Skóra: wideodermatoskopia, chirurgia, laser, chirurgia rekonstrukcyjna, techniki onkoplastyczne, biopsja węzła wartowniczego, Przewód pokarmowy: przełyk, żołądek, wątroba, drogi żółciowe, pęcherzyk żółciowy, jelito cienkie, jelito grube, odbytnica, odbyt,

Proktologia: guzki krwawnicowe, zewnętrzne żylaki odbytu, szczeliny odbytu, przetoki okołoodbytnicze, bóle odbytu, świąd odbytu, Gruczoły dokrewne: tarczyca, przytarczyce, Węzły chłonne: diagnostyka – biopsja , chirurgiczne pobranie węzła chłonnego. Szpik kostny. Diagnostyczne pobranie szpiku. Kolonoskopia, gastroskpia

Pacjenci chorujący na nowotwór są przyjmowani w trybie pilnym.

Umów wizytę