dr Maciej Czech anastezjolog

dr Tomasz Urbaniak

     

Dyplom lekarza uzyskałem na Wydziale Lekarskim I Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2003r . Od 2004 roku do 2018 roku pracowałam w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu.
      W 2011 roku zdałem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej.
      W 2013 roku uzyskałem certyfikat Towarzystwa Chirurgów Polskich do wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego , od tego czasu nieprzerwanie wykonuję badania endoskopowe i doskonale swoje umiejętności na licznych kursach. Od kilku lat biorę udział jako certyfikowany endoskopista w Ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego.
     Od 2018 roku pracuję w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu jako starszy asystent w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi. Doskonalę swą wiedzę przez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach z technik onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych w chirurgii piersi, chirurgii onkologicznej , gastroenterologii i chirurgii ogólnej.
Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej.

 

 

 

Nasza lokalizacja

©Ammedic