Psychologia

W naszej Poradni Psychologicznej służymy pomocą w zakresie:

- depresji

- zaburzeń lękowych, nerwicowych

- choroby afektywnej Dwubiegunowej (ChAD)

- problemami w relacjach partnerskich – konflikty, zdrada, rozstanie

- dolegliwościami w ciele nie mającymi podłoża chorobowego

- przewlekłym lub ostrym stresem

- doświadczeniami z okresu dzieciństwa, dysfunkcje rodzinne

- żałobą

- doświadczaniem emocji i myśli, które sprawiają nadmierne cierpienie i utrudniają codzienne życie

- problemami swoich osób bliskich, szukających dla nich pomocy i wiedzy jak pomagać

- problemami, z którymi nie chcemy być sami

 

Konsultacja psychologiczna indywidualna, par, małżeństw  jest to pierwsze spotkanie psychologa z osobą/osobami zgłaszających się po pomoc. Konsultacja jest działaniem koniecznym, mającym na celu wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej pacjenta, czy też zakłócenia życia partnerskiego, małżeńskiego, rodzinnego.

Diagnoza psychologiczna stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów.

Doraźne konsultacje i porady psychologiczne są specjalistycznym świadczeniem zdrowotnym nastawionym  na rozwiązanie zgłaszanego przez pacjenta problemu.

Interwencja kryzysowa jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Terapia psychologiczna obejmuje złożony proces różnorodnych oddziaływań psychologicznych. Celem terapii psychologicznej jest osiągnięcie przez pacjenta optymalnego poziomu funkcjonowania.

Nasza kadra

dr n. med. Aleksander Niziołek

Chirurg, Chirurg - Onkolog, Proktolog, Endoskopista

Więcej...

dr n. med. Marcin Hańczewski

Chirurg, Gastroenterolog, Proktolog, Endoskopista

Więcej....

dr n med. Grzegorz Poprawski

Ginekolog - Położnik, Ginekolog - Onkolog

Więcej ..
Nasza kadra
Nasza kadra
Nasza kadra