Psychiatria

W naszej poradni zajmujemy się leczeniem chorób psychicznych u osób dorosłych:

- schizofrenia,

- zaburzenia urojeniowe,

- zaburzenia schizoafektywne,

- choroba afektywna dwubiegunowa,

- depresja,

- zaburzenia psychiczne w przebiegu zespołów otępiennych,

- zaburzenia lękowe (nerwicowe) m. in. zaburzenia lękowe z napadami lęku, zaburzenia lękowe uogólnione,

- zaburzenie obsesyjno – kompulsywne,

- zaburzenia adaptacyjne,

- zaburzenia odżywiania

- oraz innych zaburzeń psychicznych.

 

Nasza kadra

dr n. med. Aleksander Niziołek

Chirurg, Chirurg - Onkolog, Proktolog, Endoskopista

Więcej...

dr n. med. Marcin Hańczewski

Chirurg, Gastroenterolog, Proktolog, Endoskopista

Więcej....

dr n med. Grzegorz Poprawski

Ginekolog - Położnik, Ginekolog - Onkolog

Więcej ..
Nasza kadra
Nasza kadra
Nasza kadra