GASTROSKOPIA

Kiedy należy wykonać gastroskopię? Badanie to powinni wykonać wszyscy pacjenci powyżej

45 roku życia z niewyjaśnionym bólem w nadbrzuszu. Pacjenci poniżej 45 roku życia,  cierpiący na ból w nadbrzuszu, u których zastosowano leczenie inhibitorami pompy protonowej (PPI), i nie uzyskano ustąpienia dolegliwości. U osób u których występują tzw „objawy alarmowe” – wymioty krwiste, smoliste stolce, niedokrwistość, niezamierzona, samoistna utrata masy ciała. Młodzi pacjenci obciążeni zespołami genetycznymi, w których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworu górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Jakie są przeciwwskazania do gastroskopii?

- brak świadomej zgody pacjenta na badanie

- świeży zawał serca

- brak współpracy pacjenta podczas badania

 

Co to jest gastroskopia? Gastroskopia jest to badania przy pomocy giętkiego wężyka, zakończonego kamerą - GASTROSKOPU, o średnicy ok 10 mm, który lekarz – endoskopista wprowadza pacjentowi przez usta do gardła, przełyku i żołądka. Obraz przekazywany z kamery jest widoczny na monitorze, dzięki czemu w trakcie gastroskopii lekarz ocenia błonę śluzową przełyku, żołądka oraz dwunastnicy. Podczas tego samego badania można pobrać wycinki błony śluzowej do badania hitopatologicznego oraz w celu wykonania testu na obecność bakterii Helicobacter pylori.

 

Jak długo trwa gastroskopia? Standardowe badania trwa ok. 5-10 minut, czas trwania badania zależy od tego czy podczas badania istnieje konieczność pobierania wycinków

Czy gastroskopia boli?  Nie! To nie jest bolesne badanie. Przed badaniem pielęgniarka znieczula dodatkowo choremu gardło roztworem lignocainy a także na endoskop nakładany jest żel znieczulający, zabiegi te dają pacjentowi komfort podczas badania. Badanie to można również wykonać w narkozie przeprowadzonej przez lekarza anestezjologa.

Jak przygotować się do gastroskopii? Przed badaniem nie należy spożywać posiłków przez 6 godzin, na ok 4 godziny przed badaniem nie należy pić płynów, palić tytoniu ani żuć gumy.

Leki przed gastroskopią?  Osoby na stałe przyjmujące leki na nadciśnienie, choroby serca czy padaczkę w dniu badania powinny przyjąć leki popijając niewielką ilością wody. Pacjenci przyjmujący leki przeciwkrzepliwe – doustne antykoagulanty – pochodne warfaryny,  rywaroksaban,  dabigatran, klopitogrel -  odstawić na ok. 7 dni przed badaniem. Odstawianie preparatów kwasu salicylowego (Acard) w dawce profilaktycznej nie jest jest konieczne. 

Preparaty bizmutu odstawić 4 tygodnie przed badaniem.

Leki – tzw przeciwwrzodowe – blokery pompy protonowej (PPI) – Controloc, Pantopraz, Losec, IPP, Mesopral – odstawić na 2 tygodnie przed badaniem

Ranitydyna – (Ranigast) – można przyjmować do dnia przed badaniem.

 

Po gastroskopii? Po gastroskopii znieczulenie gardła ustępuje samoistnie wciągu ok. 15-20 minut, po tym czasie można pić najlepiej chłodne lub letnie płyny oraz zjeść lekki posiłek. Jeżeli w trakcie badania pobierane były wycinki błony śluzowej – 4-6 godzin po badaniu nie należy spożywać gorących napojów oraz posiłków.

Jeżeli badanie odbyło się w znieczuleniu ogólnym – pacjentowi wolno opuścić pracownię i powrócić do domu wyłącznie w towarzystwie osoby towarzyszącej. Tego dnia nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani podejmować ważnych życiowo decyzji.